ZBO Nederland
SliderSliderSlider

Stichting ZBO Nederland

Stichting ZBO Nederland (Zelfstandig Bestuursorgaan) bemiddelt tussen werkgevers en werknemers in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Bezwaarprocedures kunnen het gevolg zijn van beslissingen die van invloed zijn op de mate van arbeidsongeschiktheid van werknemers.
De financiële gevolgen (voor werkgevers en werknemers) kunnen aanzienlijk zijn. 

Doel van de Stichting ZBO Nederland

•    begeleiden van bezwaarprocedures;
•    bemiddelen tussen werkgevers, werknemers en andere partijen;
•    adviseren bij bezwaarschriften WGA/eigen risicodrager;
•    rapporteren over bovenstaande zaken.     

Commissie van bezwaar

Om haar doelstellingen te bewerkstelligen, heeft de Stichting ZBO Nederland een commissie van bezwaar benoemd. Hierin hebben uitsluitend onafhankelijke deskundigen zitting.

Bestuur van de Stichting ZBO Nederland

Het Bestuur van de Stichting ZBO Nederland wordt gevormd door:
•    Theo de Buck, voorzitter
•    Cees Neijenhof, secretaris
•    Joyce Witte, penningmeester


Inschrijving KvK

De Stichting ZBO Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56185529 en is statutair gevestigd in Terneuzen. De Stichting ZBO Nederland heeft geen winstoogmerk.